XIII  POWIATOWY KONKURS RECYTACJI POEZJI

W JĘZYKU ANGIELSKIM

Temat przewodni „SCHOOL AND TEACHERS”

KONKURS ON-LINE

ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim

Prywatna Szkoła Językowa BINGO SCHOOL   w Tomaszowie Mazowieckim

CELE KONKURSU:

  • Popularyzowanie literatury anglojęzycznej.
  • Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań.
  • Rozwijanie poczucia estetyki poprzez piękno słowa mówionego.
  • Promowanie osiągnięć oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.
  • Budzenie szacunku dla pracy nauczyciela.

REGULAMIN:

Zasady uczestnictwa:

Do udziału w konkursie należy zgłaszać najlepszych recytatorów wyłonionych w eliminacjach wewnętrznych.

Kryterium doboru repertuaru stanowi dostosowanie go do wieku, możliwości, tematu przewodniego i osobowości uczestnika.

Każda placówka (szkoła, dom kultury, ośrodek kultury) ma prawo zgłosić uczestników w ilości uzależnionej od ogólnej liczby uczniów.

  1. Ogólna liczba uczniów do 300 – 2 uczestników (łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych).
  2. Ogólna liczba uczniów do 600 – 3 uczestników (łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych).
  3. Ogólna liczba uczniów powyżej 600 – 4 uczestników (łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych).

Zgłoszenia uczestników wraz z tekstem prezentowanych utworów, zgodą rodziców oraz nagraniem wideo (pionowym) należy przesłać drogą mailową do organizatora (brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje uczestnika) do 14 października 2020 r.

biuro@bingo.edu.pl

rhajduk.sp12tm@gmail.com

Kategorie wiekowe:

I kategoria  klasy I – II

II kategoria  klasy III – IV

III kategoria  klasy V – VI

IV kategoria klasy VII – VIII

Czas prezentacji:

I kategoria wiekowa      do 1,5  minuty  (minimum 15 wersów)

II kategoria wiekowa     do 2  minut (minimum 20 wersów)

III kategoria wiekowa    od 2 do 3 minut (minimum 25 wersów)

IV kategoria wiekowa    od 3 do 4 minut (minimum 30 wersów)

Organizatorzy proszą o przestrzeganie limitu czasu prezentacji.

Ocena prezentacji:

Interpretacja utworu               0 – 5  punktów

Poprawna wymowa                 0 – 5  punktów

Ogólny wyraz artystyczny       0 – 5  punktów

Dobór repertuaru                     0 – 5  punktów

UWAGA:

Prosimy o niewspomaganie się rekwizytami i ruchem scenicznym.

Prosimy patrzeć prosto w obiektyw, aby Jury miało pewność, że tekst jest recytowany, a nie czytany.

Nagrody:  Przewiduje się przyznanie nagród za miejsca I, II, III  w każdej kategorii oraz wyróżnienia, dyplomy uczestnika i podziękowania dla nauczycieli.

Ogłoszenie listy laureatów konkursu: 19 października 2020 r.

Przewiduje się ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród w Szkole Podstawowej nr 12 w dniu 23 października 2020 r. W przypadku zamknięcia szkół, wyniki umieszczone będą na stronach internetowych organizatorów, a nagrody przesłane pocztą na adresy szkół laureatów.

O wszelkich  ewentualnych zmianach organizatorzy zobowiązują się powiadomić  w stosownym terminie.

Jury:  w pracach komisji konkursowej wezmą udział specjaliści współpracujący z organizatorami.

Dodatkowe informacje, zgody oraz karty uczestnika na stronach:

www.sp12tomaszow.wikom.pl

www.bingo.edu.pl

Regulamin opracowały nauczycielki języka angielskiego: Agnieszka Promińska i Renata Hajduk.

DO POBRANIA

karta zgłoszenia do konkursu