Szkoła językowa BINGO SCHOOL powstała w 2007 roku a to znaczy, że jesteśmy już z Wami 9 lat. Dzięki słuchaczom, którzy zawierzyli naszemu doświadczeniu, umiejętnościom i profesjonalizmowi BINGO SCHOOL stała się w Tomaszowie firmą rozpoznawalną i pozytywnie ocenianą na rynku usług edukacyjnych. Konsekwentnie dążymy do osiągniecia perfekcji, idziemy z duchem czasu, nadążając za nowymi trendami i wieloma zmianami w metodyce i sposobach nauczania języka angielskiego.

Na wszystkich kursach  organizowanych w BINGO SCHOOL korzystamy z komunikatywnych metod nauczania, które kształcą niezależność w myśleniu i działaniu w połączeniu z kształtowaniem umiejętności efektywnego posługiwania się językiem. Gwarantujemy naszym słuchaczom możliwość porozumiewania się ponad barierami językowymi, pomagamy zdać egzaminy. Uczymy mówić…