top

Kurs językowy dla dzieci - 8/9 lat

www

 

GRUPA WIEKOWA: 8 - 9 lat - dzieci uczęszczające do 2 i 3 klasy szkoły podstawowej

 

CZESTOTLIWOŚĆ ZAJEĆ:   2 x 50 min.

 

CZAS TRWANIA: październik - czerwiec

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 4 - 8 osób

 

OPIS ZAJEĆ:

Kurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2 i 3 klasy szkoły podstawowej i jest w pełni dostosowany do wymagań programowych w zakresie kształcenia zintegrowanego.Za pomocą piosenek, rymowanek, barwnych historyjek z morałami oraz aktywnym działaniom ruchowym z wykorzystaniem metody TPR ( Total Physical Response ) dzieci w sposób naturalny uczą się nowych słów i prostych struktur gramatycznych.

Kurs ten doskonale rozwija sprawności językowe, jak również wiedze z zakresu innych przedmiotów szkolnych. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci zwracamy szczególną uwagę na istnienie różnic międzykulturowych i przekazujemy dzieciom uniwersalne wartości humanistyczne. Staraninie przemyślane zajęcia stwarzają równe szanse na odniesienie sukcesu wszystkim uczniom, dzięki bogactwu ćwiczeń utrwalających i różnorodności materiału powtórzeniowego.

 

Chcesz poznać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z Nami - tel.  663 076 991, 663 567 514

 

 

bottom1bottom2bottom3