top

Kurs językowy dla dzieci -11/12 lata

www

 

GRUPA WIEKOWA: 11 i 12 lat, dzieci uczęszczające do 5 lub 6 klasy szkoły podstawowej

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSU: - 2 x 50 min.

 

CZAS TRWANIA: październik - czerwiec

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 4 - 8 osób

 

OPIS ZAJĘĆ:

To kurs przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, który spełnia wszystkie wymogi podstawy programowej i doskonale przygotowuje do dalszej, gimnazjalnej edukacji. Kurs ten wykorzystując różnorodność elementów metodyki pracy z stanowi łagodne przejście do poważniejszej nauki języka na poziomie kształcenia wszystkich sprawności językowych. Mając na uwadze trudny okres dorastania dostosowaliśmy nasz kurs tak, aby dawał każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, jasno i klarownie tłumacząc cele lekcji oraz coraz to trudniejsze struktury gramatyczne.

Uczęszczanie na lekcje dwa razy w tygodniu pozwala każdemu dziecku doskonalić zdobyte umiejętności. Wszystkie lekcje (wsparte podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń) umożliwiają rozwój sprawności czytania, słuchania, mówienia i pisania, a jednocześnie stwarzają okazję do utrwalania i doskonalenia materiału leksykalnego. Powtórki i zadania z elementami samooceny sprawiają, że dziecko nabiera pewności siebie i uczy się w sposób bardziej świadomy, co czyni nasz kurs bardziej efektywnym.

 

Chcesz poznać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z Nami - tel.  663 076 991, 663 567 514

 

 

bottom1bottom2bottom3