top

Kurs językowy dla dzieci - 10 lat

www

 

GRUPA WIEKOWA: 10 lat, dzieci uczęszczające do 4 klasy szkoły podstawowej

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSU:  2 razy w tygodniu - 2 x 50 minut 

 

CZAS TRWANIA: październik - czerwiec

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 4 - 8 osób

 

OPIS ZAJĘĆ:

To kurs przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, który spełnia wszystkie wymogi nowej podstawy programowej. Kurs ten wykorzystując różnorodność elementów metodyki pracy z dziećmi stanowi łagodne przejście do poważniejszej nauki języka na poziomie kształcenia wszystkich sprawności językowych. Mając na uwadze trudny okres dorastania dostosowaliśmy nasz kurs tak, aby dawał każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa, jasno i klarownie tłumacząc cele lekcji oraz coraz to trudniejsze struktury gramatyczne.

Uczęszczanie na lekcje dwa razy w tygodniu pozwala każdemu dziecku doskonalić zdobyte umiejętności. Wszystkie lekcje (wsparte podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń ) umożliwiają rozwój sprawności czytania, słuchania, mówienia i pisania, a jednocześnie stwarzają okazję do utrwalania materiału leksykalnego. Powtórki i zadania z elementami samooceny sprawiają, że dziecko nabiera pewności siebie i uczy się w sposób bardziej świadomy, co czyni nasz kurs bardziej efektywnym.

 

 Chcesz poznać szczegółową ofertę? Skontaktuj się z Nami - tel.  663 076 991, 663 567 514

 

bottom1bottom2bottom3